Phòng GD&ĐT Hội An
Địa chỉ : 56 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân An, TP Hội An
Điện thoại : 05103.861215 - Fax: 05103.863172
Website : www.pgdhoian.edu.vn